Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 6
  • 252
  • 8,892,946

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI PHÒNG SẠCH

  24/11/2016

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ PHÒNG SẠCH.

Theo tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015

Theo tiêu chuẩn EU GMP, WHO GMP, PICS

Loại phòng sạch: Class A, B, C, D

Sử dụng máy đếm tiểu phân

Model: 9350 của TSI - Mỹ

 https://mayxetnghiem.vn/may-dem-tieu-phan-trong-phong-sach-model-9350 

Model: 9500 của TSI - Mỹ

https://mayxetnghiem.vn/may-dem-tieu-phan-trong-phong-sach-model-9500

Máy được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 21501-4: 2007

Báo cáo theo nhiều định dạng khác nhau:

ISO 14644-1: 2015

EUGMP-ISO: 2015

ISO 14644-1: 1999

EUGMP-ISO: 1999

Fed Std 209E F

Fed Std 209E M

Chi tiết liên hệ: 04. 730 99 661 hoặc Mr. Phong: 0936460067

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả

Bình chứa ni tơ lỏng Xem tất cả